HİZMETLERİMİZ

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Her türlü hukuki sorunlarınız için sözlü, yazılı veya online olarak danışmanlık.

Bireysel aylık/yıllık hukuki danışmanlık paketlerimiz için bize ulaşın.

AVUKATLIK HİZMETLERİ

Açılmış veya açılacak dava veya icra  takiplerinin takibi, yazışmalar yapılması, evrak ve delil takibi yapılması, sonuçlandırılması.  Gerekli hallerde AYM ve AİHM başvurusu

İŞ VE İŞLEM TAKİBİ

Mahkeme dışındaki özel veya resmi kurumlardaki iş ve işlemleriniz için gerekli yazışmaların yapılması, vekalet yetkileri kapsamında sonuçlandırılması

KURUMSAL DANIŞMANLIK

Kurumsal hizmet veren tüm tüzel kişilikler yönünden aylık hukuki danışmanlık veya tekil dava/icra takibi 

Kurumsal aylık/yıllık hukuki danışmanlık paketlerimiz için bize ulaşın.

FAALİYET ALANLARIMIZ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

-İşçi Alacakları Davaları

-İşe İade Davaları
-İş Kazaları Kaynaklı Tazminat Davaları

-Meslek Hastalığından Kaynaklı Davalar
-Sosyal Güvenlik Hukuku
-İşveren Danışmanlığı

İdare ve Vergi Hukuku

-İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları

-Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar

-İdari para cezaları, itiraz süreçleri & iptal davaları

-İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları

-İhale hukukuna davalar

-Memur davaları

-Öğrenci davaları

-Karayolları Trafik Davaları 

-İdari sözleşmelerden doğan davalar

-Vergi Uyuşmazlığından doğan davalar

Gayrimenkul Hukuku

- Taşınmazların satış ve kiralanamasından doğan uyuşmazlıklar

- Geçit ve irtifak hakkı

- Ecrimisil davaları

- Tapu İptali ve tescili

- Kazandırıcı zamanaşımı

- Ortaklığın giderilmesi

- Tecavüzün Meni ve El Atmanın Önlenmesi

- Kat Mülkiyetinden Doğan Davalar

Şirketler ve Ticaret Hukuku

-Ulusal ve uluslararası ticari sözleşmeler

-Sermaye artırımı ve azaltımları, Şirket yeniden yapılandırılması, Tasfiye, Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması

-Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi

-Haksız Rekabet Davaları

-Şirket Birleşme ve Devralma

-Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması

-Ticari sözleşmelerden kaynaklı ihtilaflar

Miras Hukuku

-Miras paylaştırma sözleşmeleri

-Tereke tespit davaları

-Tenkis ve saklı paya ilişkin davalar

-Ölümle bağlı tasarrufların iptali

-Muris muvazaasından kaynaklanan davalar

-Vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması

-Mirasın reddi davası

Ceza Hukuku

-İfade ve Sorguda İştirak
-Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar,
-Asliye Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar,
-Türk Ceza Kanununda ve özel kanunlarda düzenlenmiş Tüm Suçlar İle İlgili Soruşturma ve Kovuşturma Aşamalarının Takibi

Borçlar ve Tazminat Hukuku

-Sözleşme Hukuku
-Kira Sözleşmeleri, Eser Sözleşmeleri
-Ölümlü ve Yaralamalı Kazalardan Kaynaklı Tazminat Davaları

-Kiracının Tahliyesi Davaları

-Sözleşme Hazırlanması

-Maddi Manevi Tazminat Davaları

-Trafik Kazalarından kaynaklı değer sigorta ihtilafları ile değer kaybı davaları

Aile ve Boşanma Hukuku

-Çekişmeli Boşanma Davaları

-Anlaşmalı Boşanma Davaları
-Mal Rejimi Davaları

-Nişanlanmadan doğan uyuşmazlıklar

-Nafaka Davaları
-Velayet ve vasiyet davaları

-Soybağının düzeltilmesi ve babalık davaları
-Tanıma ve Tenfiz Davaları

İcra İflas Hukuku

-İlamsız İcra Takibi

-İlamlı İcra Takibi

-Çek ve Senet ile İlgili İcra Takipleri

-İhtiyati Haciz

-İcra Hukuk Mahkemesi Dava Türleri

-İcra Ceza Mahkemesi Dava Türleri

-İstihkak, Menfi Tespit Davaları

-İtirazın İptali Davaları

Tüketici Hukuku

-Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları

-Tüketici Davaları

-Sulh görüşmeleri

-Ayıplı maldan kaynaklanan iade talepleri

-Tüketicin Korunmasına Yönelik sözleşme düzenleme

-Tüketici Sözleşmeleri inceleme