top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Corona Virüs Salgını Sürecinde Yargı İşlemleri

Güncelleme tarihi: 1 May 2020

Ülkemizde yayılmaya başlayan Covid19 Corona Virüs salgını nedeniyle tüm vatandaşlar için evde kalma uyarıları yapılmış ve yargısal işlemlerde yapılan düzenlemelerle salgının yayılması önlenmeye çalışılmaktadır. Peki son düzenlemelerle hukuki iş ve işlemler, davalar ve icra takiplerinin durumu nedir?

Öncelikle 31076 sayılı ve 22/03/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile ülke genelindeki İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. (01.05.2020 Güncelleme: Cumhurbaşkanlığı kararıyla 15 Haziran 2020'ye kadar uzatılmıştır.) Ancak bu durum sadece geçici bir tedbir olup, borçluları borçtan kurtarmadığı gibi alacakların tahsil edilmesini engellememektedir.

Yine aynı şekilde 310 Mükerrer sayılı ve 26/03/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun Geçici 1. madde uyarınca Kanunla, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur. (01.05.2020 Güncelleme: Cumhurbaşkanlığı kararıyla 15 Haziran 2020'ye kadar uzatılmıştır.) Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı, durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir.

Bu süre içerisinde yine dava açılabilmekte ve derdest davalarda işlem yapılabilmektedir.

Getirilen düzenleme hak kayıplarına uğranılmaması için sürelerin durması şeklinde olup, davaların açılmasını ve devam etmesini engeller bir durum bulunmamaktadır. Ancak salgın nedeniyle adliyelerde kalabalık oluşturulmaması amacıyla mahkemeler duruşmaları erteleyebilmektedir.

Duruşmaların ertelenmesine ilişkin doğrudan bir düzenleme bulunmamakta olup, bu konuda takdir mahkemelere bırakılmıştır. Her mahkeme kendisi duruşmanın yapılıp yapılmayacağına karar vermektedir. Bu nedenle hak kayıplarına uğranılmaması adına derdest davaların takibi faydalı olacaktır. Yine bu süreçte avukatlar tarafından UYAP sistemi üzerinden mahkemelere e-imzalı olarak dilekçe gönderebilme imkanı mevcuttur. Böylelikle mahkemelere gitmeden yargısal işlemlerin devamı sağlanabilmektedir. Yine avukatlar yönünden online olarak çalışma imkanı mevcut olup, danışmanlık, iş ve işlemleri devam ettirilmektedir.

Biz de bu süreçte avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimizi genel itibariyle online olarak ve acil hallerde gerekli tedbirleri alarak çalışmaya devam etmekteyiz. Ülkemizin geçirmekte olduğu bu üzücü sürecin bir an önce bitmesi temennisiyle, tüm vatandaşlara evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Sürecin bitmesi ile birlikte hukuki prosedürlerin aynı şekilde devam edecek olup; bu süreçte de herhangi bir şekilde hak kaybına uğranılmaması adına tüm hukuki sorunlarınızı avukatınıza danışmanız faydalı olacaktır.

Comments


bottom of page