top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İdare Hukuku Avukatı Ankara

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2022

İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerine ilişkin hukuki uyuşmazlıkları ele alan bir hukuk dalıdır. İdare hukuku avukatı olarak Ankara'da iptal ve tam yargı davaları yönünden tüm Türkiye için hizmet vermekteyiz. İdari davalarda duruşma istisnai olarak yapılması nedeniyle tüm Türkiye'deki davaların Ankara üzerinden takibi mümkündür.

İdare Hukuku Avukatı Ankara
İdare Hukuku Avukatı Ankara | Av. Feyzullah ALTAŞ

İdari dava türleri nelerdir?

İdari dava türleri iptal ve tam yargı davası olmak üzere iki türdür. Tam yargı davaları idarenin eylemleri nedeniyle uğranılan zararın tazmini için açılan bir tür tazminat davasıdır. İptal davası ise idari bir işlemin iptaline ilişkin açılan davadır.


İdari davalar hangi mahkemelerde görülür?

İdari davalar genel kural olarak işlemi veya eylemi yapan idarenin bulunduğu yer idare mahkemesinde görülür. Yetkiye ilişkin istisnalar saklıdır. İdare mahkemesinin bazı kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairelerine istinaf imkanı mevcut olup, en son olarak da temyiz yolu açık olan işlemler için Danıştay incelemesi ile son bulmaktadır. Bir kısım davalar doğrudan Danıştay'da, bir kısım davalar da Bölge İdare Mahkemesinde görülmektedir. Her işlem veya eylem yönünden ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir.


İdari dava ne kadar sürede sonuçlanır?

İdari davalar dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra, duruşma keşif vb. bir husus olmadığı takdirde tekemmül eder ve mahkemenin inceleyip bir karar vermesi beklenir. Bu süre genellikle 6 ay ile 1,5 yıl civarı bir süreyi bulabilmektedir.


Karar ne zaman sonuç doğurur?

İdari davalarda ilk derece mahkemesinin kararı ile idareye başvuru yapıldığında 30 gün içerisinde idare mahkeme kararını uygulamak zorundadır.


Dava açma süreleri nelerdir?

Genel idari dava açma süresi 60 gündür. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda ise 30 gündür. Ancak bazı kanunlarda yer alan özel düzenlemelere göre daha kısa dava süreleri de mevcuttur. (10 gün vb.)


İdari davalarda avukat zorunlu mudur?

İdari davalarda avukat zorunlu değildir. Ancak, yukarıda açıklandığı üzere her idari işlem için ayrı düzenlemeler mevcut olabilmekte olup, bu sürelerin ve işleyişin tamamının bilinmesinin mümkün olması zor olmakla birlikte, işlem veya eylem nedeniyle uğranılan zararların hukuki bir dille anlatılması ve ilgili hukuk kurallarının ortaya konulması davanın hızlı sürede sonuçlanması adına uzman bir avukattan faydalanılması yararlı olacaktır.


İdare Hukuku Avukatı Ankara, İdari Dava Avukatı Ankara

Comments


bottom of page