top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Ankara'nın Tek Adliye Sorunu ve Baro Seçimleri

Ankara Barosu tarafından 18-19 Eylül 2021 tarihleri itibariyle olağan genel kurul kapsamında seçimler yapılmaktadır. Bu seçimlerde farklı adaylar mevcutsa da tüm adaylar noktasında ortak umudumuz Ankara ve Ankara Barosu un en önemli sorunu olan adliyelerin farklı binalarda olması konusunda ciddi anlamda çalışmalar yapılması. Gerçekten de Ankara Barosu avukatlarının ve hatta Ankara’da işi olan tüm avukatların en önemli sorunu Ankara'da tek adliye bulunmamasıdır.

Bugün itibariyle Ankara'daki adliyeler ve yerleşim yerleri şöyledir:

1- Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri ile Savcılıklar

2- İş Mahkemeleri

3- Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemeleri

4- İcra Daire ve Mahkemeleri

5- Ticaret, Tüketici, Çocuk ve Aile Mahkemeleri

6- Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri

7- İdare Mahkemeleri

8- Bölge Adliye Mahkemeleri

9- Bölge İdare Mahkemeleri

Ankara Batı Adliyesi (Batı mahkemelerinin tümü aynı adliyede olup, haritada gösterilmemiştir.)

Haritada da görüldüğü üzere, Ankara'da şu an mevcut 9 adliye bulunmakta olup, bu adliyelerin de pek çoğu 12-13 katlı plazadan veya otelden çevirme binalardan oluşmaktadır. Bu nedenle de yukarı katlara ulaşımlar 2-3 asansörle veya merdivenlerle sağlanmaktadır. Vatandaşlar ve avukatlar çoğu zaman saatlerce asansör sırası beklemekte veya merdivenlerde koşturmaktadır.Bunun yanında bahsi geçen adliyelerin de pek çoğunun kiralama yöntemiyle tahsis edildiği ve savcılık tarafından çok yüksek tutarlarda kiralar ödendiği bilinmektedir. Bu adliyelerin tamamına yakını da özellikle son 5 yıllık süreçte açılmıştır.


Ülkemizin inşaat sektörünün de tavan yaptığı bir süreçte başkent Ankara'ya yeterli ve mahkemelerin tümünün bir arada olabilecek bir adliye yapımına halen başlanamamış olunması ciddi bir ayıp ve ihmaldir. Her ne kadar yer tahsisi yapıldığı, yapımına başlanacağı haberleri çıksa da bu süreçte dahi halen yeni adliyelerin açılıyor olması, yeni yapılacak adliyenin hangi yıl biteceğinin de belirsiz olduğunu göstermektedir.


Ankara'da avukat büroları da adliyelerin dağılması ile dağılmıştır. Zira, her avukat dosya ağırlığının en çok olduğu adliye yakınlarına veya tüm adliyelere ortak ulaşımın sağlanabildiği yerlere bürolarını taşınmıştır. Yeni gelen işlerde de aynı gün farklı adliyede duruşması olması halinde yetişememe durumundan bu dosyaları alamamaktadırlar. Tüm bu nedenler hem avukatlara zarar vermekte hem de mesleki birlik duygusunu da zedelenmektedir.


Adliyelerin sürekli taşınma süreçleri ve ayrı yerlerde olması, bir diğer yandan yargılamaların sürelerini de uzatmaktadır. Nitekim, taşınma sürecine denk gelen duruşmaların ertelenmesi, evrakların kaybolabilmesi, taşınma süreçlerinde mahkemelerin işlem yapamaması, avukatların duruşmalara yetişememeleri nedeniyle mazeret vermek zorunda kalmaları gibi pek çok nedenle dosyaların sonuçlanma hızı da düşmektedir.


Sonuç olarak, Ankara'daki avukatların en önemli sorunu dağıtılan adliyeler olup, Ankara Barosu'nun seçilecek yeni yönetiminin de, üzerinde durması gereken en önemli ve en öncelikli konusu Ankara’ya tek adliye yapılmasıdır.


Ankara'nın Tek Adliye Sorunu ve Baro Seçimleri

Comments


bottom of page