top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Bina Asansörüne Verilen Zararın Tazmini (Karar)

Kat mülkiyeti hukuku, çok katlı binaların oluşması ile ortaya çıkan kat maliklerinin sorumluluklarını, yönetimi gibi konulara değinen, güncel olarak pek çok sorunla karşılaşılan bir hukuk dalıdır. En çok karşılaşılan konulardan biri de kat mülkiyeti hukukunda ortak alanlardaki arıza ve zararlardır. Bu yazımızda kat mülkiyetine tabi olan binada asansöre verilen zararın tazminine ilişkin kazandığımız güncel mahkeme kararına yer vereceğiz. Bahse konu kararda da görüleceği üzere ortak alan olan bina asansörüne verilen zarardan zararı veren kişi veya kat maliki sorumludur.

T.C.

ANKARA

12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2020/966

KARAR NO : 2021/1721

DAVACI : ........ YÖNETİCİLİĞİ

VEKİLİ : Av. FEYZULLAH ALTAŞ - UETS

DAVALI : ...

DAVA : Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli)

DAVA TARİHİ : 01/10/2020

KARAR TARİHİ : 08/12/2021

KARAR YAZMA TARİHİ : 08/12/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı 'ın, müvekkili olduğu işhanında ... nolu dairenin maliki olduğunu, 02/09/2020 tarihinde davalının malikinde yapılan tadilatlar nedeniyle 4 kişilik kullanımı olan bina asansöründe malzeme taşındığını, bu malzemelerin taşınmasında bina asansörünün kullanıldığını, malzemelerin büyüklüğü ve dikkatsizlik nedeniyle asansör içinde bulunan ayna paslanmazlarında çeşitli büyüklüklerde göçük ve deformeler oluştuğunu, 03/09/2020 tarihinde bina asansörünün yıllık bakımlarını yapan ... asansör firmasından zararın tespitinin yaptırıldığını, kabin içerisinde deforme olan ayna paslanmaz malzemelerin değişimi ve yenilenmesi için kabin iç kısmının kırılarak komple yenilenmesi gerektiğini, yenilenme bedelinin ise KDV hariç ... TL olacağının bildirildiğini, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 18, 19/2. Madde gereği davalının asansör kabinine verdiği zarardan sorumlu olduğunu, davalının zararın giderilmesi için uyarıldığını, ancak olumlu cevap alınamayınca icra takibi başlatıldığını, davalının buna da itiraz ettiğini, bu nedenle bilirkişi keşfi ile zararın belirlenmesi gerektiğini fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik ortak alana verilen ... TL'lik zarar bedelinin işleyecek yasal faizi ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı asil cevap dilekçesinde özetle; davacı apartman yönetiminin 02/09/2020 tarihinde dairesinde yapılan tadilat sırasında bina asansöründe malzeme taşınarak asansör içerisine zarar verildiğini, kabin içerisinin yenilenmesi gerektiğini, bedelinin KDV hariç ... TL olduğunu bildirdiğini, söz konusu yere yeni taşındığını, zarar gören asansörün yıllardır kullanıldığını, kendi sorumluluğundaki kişilerin yük taşıyıp taşımadığını bilmediğini, suçlamalardan sonra asansörü kontrol ettiğinde ufak tefek hasarlar olduğunu, bunların eski olduğunu, asansörün estetik görünümünü, kullanımını etkileyecek bir hasar görmediğini, hasar varsa ne zaman oluştuğunun tespitinin mümkün olmadığını, yeni olmadığı anlaşılan hasarlardan dolayı zararı karşılamasının mümkün olmadığını, kendisinin asansörün içini kamera ile çektiğini, bu görüntülerde de kayda değer hasar olmadığını, asansörün yıllardır kullanıldığını, dolayısıyla kendisinden kaynaklı oluşan zararların iddiasının ispatlanması gerektiğini, sadece tanık dinlemesini kabul etmediğini belirterek açılan davanın reddini savunmuştur.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda özetle; davaya konu asansör kabini hasar tespit çalışmasında kabin içerisindeki krom kaplama şeritler ile laminant kaplamalar üzerinde tespit edilen şikayete konu muhtelif çizik ve göçüklerin mevcut olduğu, bu göçük ve çiziklerin muhtelif paslanmaz kaplama şeritleri üzerinde görüldüğü, kabin içindeki göçük ve çizikler dışında hor kullanımdan kaynaklanan bir hasar olmadığı ve kabin iç kaplamasının genelde temiz ve hatasız olduğunun tespit edildiği, kabin içerisinde tespit edilen hasarların oluşum tarihi ile ilgili bir değerlendirme yapmanın mümkün olmayacağı, dosyaya sunulmuş olan CD kaydında asansör giriş kapısının görülmediği ve dolayısıyla CD kaydında bina içerisine taşınan malzemelerin davaya konu asansör kabini ile taşınıp taşınmadığı hususunda değerlendirme yapılmasının mümkün olmayacağı, asansör kabini içerisindeki hasar tespiti belirlenmesi sonrasında kabin içi kaplamaları ile paslanmaz krom şeritlerin değişimi maliyeti Ostim'de bulunan ... Mühendislik Asansör firmasından davaya konu asansör kabin kaplaması özelliklerinde 4 kişilik asansör kabin içi kaplaması için fiyat teklifi alınarak rapora ek olarak sunulmak suretiyle KDV dahil ... TL hasar bedeli olacağının tespit edildiği, keşfe konu ... adresindeki işhanı içerisindeki 4 kişilik insan asansörü kabini içerisinde ne zaman meydana geldiği belirlenemeyen hasarların tespiti sonrasında bu hasarların giderilmesi için asansör kabin içi kaplamasının tamamen demonte edilerek yeni bir kabin iç malzemesi monte edilmek suretiyle mümkün olacağı, asansör kabin içinin hasarının giderilmesi maliyetinin ise ... TL olacağının hesaplandığı bildirilmiştir.

Davacı vekili 13/09/2021 tarihli ıslah dilekçesi ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile toplamda .... TL zarar bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ettiğini bildirdiği anlaşılmıştır.

Tanık ... duruşmadaki beyanında; davalının maliki olduğu taşınmazın bir alt katında oturduğunu, üst katta tadilat yapıldığı için çok gürültü olduğunu, dönem dönemde ikaz ettiklerini, gürültü nedeniyle dışarı çıktıklarında asansörden radyötörlerin ve pimapenlerin taşındığını gördüğünü, taşınmazın daha önceki dönemde yöneticisi olduğu için asansörü yaptırdığını, oldukça şık bir asansör olduğunu, ağır malzemeleri, radyötörleri, pimapenleri ellerinde taşımaları gerektiğini, asansörde taşımamalarını söylemesine rağmen, radyötörlerin, pimapenlerin asansöre yüklendiğini gördüğünü, kendilerini de uyardığını, bunların asansöre zarar verebileceğini söylediğini, indirirken de oldukça gürültülü indirdiklerini, asansörde oluşan hasarları göstermek için yöneticiyi çağırdığını, yöneticiye hasarları gösterdiğini, yöneticinin de asansörcüyü çağırdığını, yaklaşık ... TL'ye yakın bir hasar çıktığını, davalıya hasarın oluş nedenini ve bedelini söylediklerinde davalının sadece .... TL teklif ettiğini, çıkan bedeli kabul etmediğini bildirmiştir.

Tanık ... duruşmadaki beyanında; asansör şirketinde çalıştığını, davaya konu binanın asansörünün olay tarihinden 10-15 gün önce bakımını yaptıklarını, asansörde bir sıkıntı olmadığını, asansörde daha sonrasında paslanmaz çeliklerde çökme ve çizilmeler olduğunu, çökme ve çizilmelerin yük taşımaya bağlı olduğunu anladıklarını, kendilerinin de komşuları tarafından yük taşındığını söylediklerini, fiyat verdiklerini, asansörde yük taşındığını görmediğini, asansörün bakımını yaptıklarında daha öncesinde çizilme, bükülme, çökmeler olmadığını, varsa da olağan kullanıma bağlı eskimeler olduğunu, fakat çökme ve çiziklerin bakım yaptıktan sonra oluştuğunu, muhtemelen yük taşımaya bağlı olduğunu bildirmiştir.

Mahkememizce incelenen dosya kapsamı, tarafların beyanları, bilirkişi raporu, dosyadaki tüm belgeler birlikte değerlendirildiğinde; tanığın beyanında; davalı tarafa ait taşınmazın tadilatı sırasında bu taşınmaza ait pimapen ve radyatörlerin asansörle taşındığını gördüğünü gürültü nedeniyle çalışanları uyardığını, kendisine ait bağımsız bölümün üst katında davalının tadilat halindeki taşınmazı olduğunu, kendisinin daha önceki yönetici olup asansörü kendisinin yaptırdığını, 10-15 gün önce yeni bakımın yapıldığı ve bir problemin olmadığını, olay sonrasında yeni seçilen yöneticiyi çağırarak hasarların gösterildiği ve asansör firmasını çağırdıklarını ... TL'ye yakın hasar bildirildiğini bildirmesi, beraberinde oluşan hasarın olağan eskimeden değil, çizik ve çökmenin eşya taşınmasına bağlı olduğu ve bununda davalı tarafın bağımsız bölümünün tadilatı sırasında asansörde kalorifer petekleri ve kapı pencere pimapenleri taşınması sırasında olduğu anlaşılmakla; davaya konu asansör kabini hasar tespit çalışmasında kabin içerisindeki krom kaplama şeritler ile laminant kaplamalar üzerinde tespit edilen şikayete konu muhtelif çizik ve göçüklerin mevcut olduğu, bu göçük ve çiziklerin muhtelif paslanmaz kaplama şeritleri üzerinde görüldüğü, kabin içindeki göçük ve çizikler dışında hor kullanımdan kaynaklanan bir hasar olmadığı ve kabin iç kaplamasının genelde temiz ve hatasız olduğunun tespit edildiği, asansör kabini içerisindeki hasar tespiti belirlenmesi sonrasında kabin içi kaplamaları ile paslanmaz krom şeritlerin değişimi maliyeti Ostim'de bulunan ... Mühendislik Asansör firmasından davaya konu asansör kabin kaplaması özelliklerinde 4 kişilik asansör kabin içi kaplaması için fiyat teklifi alınarak KDV dahil ... TL hasar bedeli olacağının tespit edildiği, keşfe konu ... adresindeki işhanı içerisindeki 4 kişilik insan asansörü kabini içerisinde ne zaman meydana geldiği belirlenemeyen hasarların tespiti sonrasında bu hasarların giderilmesi için asansör kabin içi kaplamasının tamamen demonte edilerek yeni bir kabin iç malzemesi monte edilmek suretiyle mümkün olacağı, asansör kabin içinin hasarının giderilmesi maliyetinin ise ... TL olacağının hesaplandığı, oluşan hasardan davalı tarafın sorumlu olduğuna kanaat getirilmekle; açılan davanın kabulü ile ...TL'nin, ...TL'sine dava tarihinden, kalan tutara ıslah tarihi olan 13/09/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

1-Açılan davanın kabulü ile, ... TL'nin, ... TL'sine dava tarihinden, kalan tutara ıslah tarihi olan 13/09/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken ... TL harcın, peşin ve ıslah ile alınan ... TL Harçtan mahsubu ile ... TL'nin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından karşılanan ... TL peşin ve ıslah harcının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından karşılanan posta masrafı ... + bilirkişi ücreti ... TL olmak üzere toplam ...TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan ... TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacı vekiline verilmesine,

6-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesi gereğince hüküm kesinleştikten sonra davacıya ödenmesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı okunan kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/12/2021


Bina Asansörüne Verilen Zararın Tazmini (Karar)

Comments


bottom of page