top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Eve Haciz Geldi Ama Borcum Yoktu(!)

Çokça karşılaştığımız durumlardan biri olan başlıktaki borcum yok ama avukat hacze geldi nasıl gelebilir, haksız yere haciz yaptı gibi serzenişleri çokça duymaktayız. Bu nedenle bu konu hakkında kısa bir yazı ile aslında gerçeğin ne olduğunu ve kişilerin aslında önemsemedikleri bir kısım evrakların nelere sebep olabileceğini ve aslında ne yapmaları gerektiğine değineceğiz.


Haciz işlemi için ne gereklidir?

Bir avukatın haciz işlemi için eve gelebilmesi için öncelikle açılmış bir icra takibi bulunmalıdır. (İhtiyati haciz durumu farklı olmak üzere) İcra takibinin açılmış olması da yeterli değildir. Borçluya usülune uygun şekilde ödeme veya icra emri tebliğ edilmesi gerekmektedir. Pek çok vatandaşımız bu gelen yazıları önemsemeyip herhangi bir işlem yapmamaktadır. İşte sorun burada başlamaktadır. İcra veya ödeme emrine göre borçluya borcun biteliğine göre 7 gün, 10 gün veya 30 gün gibi süreler verilmekte bu süre içerisinde borcunu ödemesi veya borcu yoksa itiraz etmesi gerektiği belirtilmektedir. Borçlu belirtilen borcu kabul ediyor ise borcu süresinde ödemelidir. Aksi takdirde ödeme süresi bittiği tarihten itibaren her türlü haciz işlemlerine geçilebilmektedir.


Her borç için eve hacze gelinebilir mi?

Evet. 100 liralık bir borcunuz olsa dahi itiraz etmediğiniz/ödemediğiniz takdirde evinize hacze gelinebilir. Haczedilebilir eşyanızın olup olmadığı konu olmamaktadır. Ayrıca, haciz masrafları da borcunuza eklenmektedir.


Borcunuz yoksa veya haksız bir icra takibi yapılmışsa?

Borcunuz yok ise yine aynı süre içerisinde icra dairesine itiraz dilekçesi verilmesi gerekmektedir. (Senet takibi ve mahkeme kararlarının icra takibi durumlarında itiraz dava yolu ile olmaktadır.) Bu itiraz dilekçesi ise gerekli şartları taşımalıdır. Aksi takdirde geçerli olmayacaktır.


İtiraz etmek ne sonuç doğurur?

İtiraz eğer borcunuz yoksa icra işlemlerini durdurur ve herhangi bir şekilde mahkeme kararı olmadıkça haciz işlemi yapılamaz. Ancak alacaklı itirazınızın haksız olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurabilir. Bu durumda ise eğer mahkemece borçlu olduğunuza ve haksız itiraz ettiğinize karar verilirse alacağın %20'si oranında ek bir tazminat ödemekle karşı karşıya kalabilirsiniz.


Örnek

3.000 TL'lik ilamsız icra takibinde ödeme emrine itiraz edildiğinde takip durmaktadır. Alacaklı bu durumda itirazının kaldırılması için mahkemede dava açılabilmekte ve dava sonunda borçlunun itirazının haksız olduğuna karar verilmesi durumunda borç miktarı 8-9 bin lirayı geçebilmektedir. Yine aynı olayda borçlunun haklılık durumunda ise tüm borçtan kurtulunabilmektedir. Ancak tüm bu ihtimallerin her olaya göre değişebileceği unutulmamalıdır.


Ne yapılması gerekir?

Tarafınıza bir ödeme emri geldiğinde hemen bir avukata danışmalı ve itiraz edilip edilmemesinin ne getireceği, haklılık durumu hakkında bilgi alınıp olası risklere karşı en makul ve mantıklı yoldan gidilmesi sağlanmalıdır. Aksi halde hem haciz işlemleri hem de kat ve kat artan icra masrafları ile karşı karşıya kalınabilecektir.


Eve Haciz Geldi Ama Borcum Yoktu(!)

Comments


bottom of page