top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İçinde Kiracı Olan Ev Alınır mı? Kiracının Tahliyesi

Son dönemlerde özellikle kira bedellerinin olağanüstü biçimde yükselmesi nedeniyle ev sahipleri kiracılarını tahliye etmek istemekte, kiracılar ise yüksek kiralar nedeniyle evden çıkmak istememektedir. Bunun sonuçlarından biri de ev sahiplerinin evini satılığa çıkarmasıdır. Ne var ki, evi yeni alacak olan kişilerin ise içinde kiracı bulunması durumunda kiracıyı evi alır almaz çıkartması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle bu yazımızsa içinde kiracı olan evin satın alınması ve sonraki sürece ilişkin önemli bilgilere yer vereceğiz.

İçinde kiracı olan ev satılabilir mi?

Evet, içinde kiracı olan ev kiracının herhangi bir onayı alınmaksızın dilenilen kişiye satılabilir.


İçinde kiracı olan ev satın aldım. Kiracı hemen çıkar mı?

Kanuni olarak kiracının evden çıkma zorunluluğu bulunmamaktadır. Özellikle de oturmak için ev satın alınması halinde kiracıya satın alım tarihinden itibaren bir ay içerisinde ihtarname ile evi tahliye etmesinin istendiği belirtilmelidir.


Kiracı ne kadar sürede evi tahliye etmelidir?

Kiracıya yukarıda belirtildiği gibi tahliye ihtarnamesi gönderilirken yasal olarak 6 aylık bir süre verilmesi gerekmektedir. Kiracı bu 6 aylık süre öncesinde tahliye edilemez.


Kiracı verilen süreye rağmen evi tahliye etmedi, ne yapmalıyım?

Kiracı verilen 6 aylık süre sonunda evi tahliye etmemiş olması halinde sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılması gereklidir.


Kiracıyla yeni malik sözleşme yapmak zorunda mıdır?

Hayır, yeni malik eski malikin sözleşmesini devralmış sayılmakta olup, ödemelerin yeni malike yapılması için bildirimde bulunması yeterlidir.


Kira bedelleri ödenmemesi halinde tahliye talep edilebilir mi?

Kiracının kira bedellerini eksik veya hiç ödememiş olması halinde kiracı aleyhine icra takibi yapılabilmektedir. Kiracı icra takibine konu borcu da ödemez ve itirazda da bulunmazsa bu durumda mahkemeden tahliye istenebilir.


Kira davaları ne kadar sürer?

Kira davaları son zamanlarda uyuşmazlıkların aşırı artması nedeniyle 1-2 yıl civarında sürebilmektedir.


Kira uyuşmazlıklarında doğrudan dava açılabilir mi?

Kira uyuşmazlıkları 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle dava şartı zorunlu arabuluculuğa tabi olmuştur. Ancak icra takibi için arabuluculuk zorunlu olmayıp, icra takibine dayalı şekilde açılan icra hukuk mahkemesindeki tahliye davasında arabuluculuk zorunlu değildir.


Arabuluculuğa başvurmadan dava açtım, ne olur?

Zorunlu arabuluculuk kapsamında olan bir davanın arabuluculuğa başvurulmadan açılması halinde dava usulden reddedilir.


Görüldüğü üzere içinde kiracısı olan bir evin alınması ve sonrasındaki süreçlerde pek çok farklı hukuki uyuşmazlık ortaya çıkabilmekte olup, bu anlamda içinde kiracısı olan bir ev satın almayı düşünenlerin bir avukatla birlikte hareket etmesi devam eden süreç yönünden faydalı olacaktır.


İçinde Kiracı Olan Ev Alınır mı? Kiracının Tahliyesi

Comments


bottom of page