top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Güncelleme tarihi: 6 Eki 2018


İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?
İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? | Av. Feyzullah ALTAŞ

Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında istifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi sorusu gelmektedir. Bu konu iş hukukunu ilgilendiren bir durum olup, öncelikle İş Kanunu hükümlerine bakılmalıdır. İş Kanunun 24. maddesinde İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı açıklanmıştır. Söz konusu maddede işçinin aşağıda sayılan hallerde iş sözleşmesini derhal feshedebileceği belirtilmiş olup, bu sayılanlar veya benzer nedenlerle işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılabilecektir.

-İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

-İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

-İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

-İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

-İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

-İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

-İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

-Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.


Görüldüğü üzere, İş Kanunumuzda istifa eden işçinin kıdem tazminatı alabileceği haller sayılmıştır. Ülkemizde en çok karşılaşılan durum, işçilerin ücretlerinin eksik ödenmesi, primlerinin eksik yatırılması, bir kısım ödemelerin elden yapılmasıdır. Bu durumda olan işçilerin işinden haklı olarak istifa etmesi mümkün olup, noter kanalıyla gönderilecek ihtarname ile istifasını gerçekleştirebilir. İşverenin kıdem tazminatını ödememesi halinde arabuluculuk ve dava yolu ile işverenden kıdem tazminatı tahsiline gidilebilmektedir. Söz konusu durumlar hukuki bilgi gerektirdiğinden bir avukata danışılması yararlı olacaktır.

Comments


bottom of page