top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İdari Davalar Sadece Dilekçeden Mi İbaret?

İnternette ve birçok sosyal platformda karşılaşılan idari problemlere ilişkin dilekçe örnekleri paylaşılmakta ve bu şablon dilekçelerle dava açıldığı görülmektedir. Ne var ki, idari davalar yalnızca bir dilekçeden ibaret olmadığı gibi, dilekçe öncesindeki süreç ve dava açıldıktan sonraki süreçte de bir çok farklı prosedür uygulanabilmektedir. Bunun yanında, dava dilekçesinde herhangi bir hata yapılması halinde idare mahkemeleri doğrudan dilekçe ret kararı vermektedirler. Dilekçe ret kararının sonucunda ise hem zaman kaybı yaşanmakta hem de doğru şekilde düzeltilmediği durumlarda esastan hak kaybı oluşabilmektedir.


Dava açma süreleri

İdari yargıda genel dava açma süreleri İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilmiş olmakla birlikte bazı özel Kanunlarda özel dava açma süreleri belirtilmiştir. Bu anlamda dava öncesinde sürelere çok dikkat edilmesi gerekmektedir.


Duruşma

İdari davalar duruma göre duruşmalı olarak da istenebilir, bu şekilde duruşma istenmesi halinde mahkeme duruşma açmaktadır. İstinaf ve temyiz aşamalarındaki duruşma talepleri mahkemelerin takdirine bağlıdır.


Ara Kararlar

Yine, idare mahkemeleri karar verme sürecinde pek çok kere ara karar kurabilmekte ve bu ara kararlarda davacıdan bilgi, belge veya açıklama talep edebilmektedir. Bu ara kararlara ilişkin verilen cevaplar, sunulan bilgi ve belgeler de davanın seyrini etkileyebilmektedir. Bununla birlikte, davalı veya başka kurumlardan istenen bilgi ve belgelere ilişkin de davacının beyan verme hakkı bulunmakla birlikte genellikle bu tür ara karar cevapları ayrıca bir tebligat ile bildirilmemektedir.


Talep Miktarı ve Arttırılması

Açılacak davanın türü itibariyle de çeşitli şekillerde ve belirli sürelerde harç ve gider avansı ödenmesi gerekebilmektedir. Örneğin tam yargı davalarında davanın kısmi olarak açılması imkanı mevcuttur ve bu şekilde dava değeri belirlendiğinde harç ödenerek talep konusu miktar arttırılabilmektedir. Ancak bu hak yalnızca bir kez kullanılabilir.


Sonuç olarak idari davalar yalnızca bir dilekçeden ibaret olmayıp, bu şekilde tek bir dilekçeye dayalı dava takiplerinde davaların sonunda olumsuz sonuçlarla karşılaşıldığı görülmektedir. İdare hukuku diğer hukuk dallarından bağımsız ve ayrı kuralları mevcut bulunan bir hukuk dalı olmakla kişilerin bu konularda bilinçli hareket etmesinde fayda olacaktır.


İdari davalar sadece dilekçeden mi ibaret?

Comentarios


bottom of page