top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Kentsel Dönüşümde Tapu Harcı İadesi

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2022

Kentsel dönüşümlerde yapılan satışlarda tapu harcından muaf olunmasına rağmen pek çok satış esnasında tapu harçlarının ödendiği görülmektedir. Ancak bu tapu harçları Kanun uyarınca haksız alınan bir harç olup, bu harçların dava yolu ile geri alınması mümkündür.

Ülkemizde gecekondu şeklindeki bölgelerin veya eski evlerin olduğu bölgelerde yani kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip kentsel dönüşüm alanı belirlenerek, bu bölgedeki binaların 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre yenilenmesi sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi sağlanmaktadır. Kanun, risk taşıyan binaların devletin  sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç - vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir.


492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 57.maddesinde " Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanlar, tapu ve kadastro harçlarına tabidir." hükmü yer almış, (4) sayılı tarifenin 20(a) fıkrasında ise, Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden nispi harç ödeneceği hükme bağlanmış olup, Özel Kanun hükmündeki, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7.9. Fıkrasında; "Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır."


Gayrimenkullerin ivaz karşılığında devir ve iktisabının harca tabi olduğu, ancak 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunları uyarınca yapılacak devir ve tescillerin ise tapu harcından müstesna olduğu, buna göre anılan kanun uyarınca yapılan gecekondu önleme ve kentsel yenileme uygulamalarının belirtilen istisnadan yararlanacağı açıktır.


Sonuç olarak kentsel dönüşüme tabi olarak yapılan inşaatlar neticesinde yapılan satışlarda tapu harcının ödenmiş olması durumunda bu harcın iadesi için bir avukattan yardım alabilirsiniz.

Comentarios


bottom of page