top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Kira Alacağı İçin İhtarname Göndermek Mi, İcra Takibi Yapmak Mı?

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2022

Kiraya verilen gayrimenkuller yönünden özellikle Ankara'da en çok karşılaşılan sorunlardan biri de kiraların tahsildir. Bir kısım kiracılar kiralarını ve aidatlarını ödememekte, bu nedenle de gayrimenkul sahipleri kiracıya kiranın ödenmesi için ihtarname göndermektedirler. Ancak günümüz koşullarında ihtarname göndermek epey masraflı olmakla birlikte, kira borcu ödenmediğinde de doğrudan bir yaptırımı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu yazıda kira alacağı için ihtarname göndermek mi, icra takibi yapmak mı hangisinin daha uygun olduğunu anlatacağız.


Kira borçlarına ilişkin, kiraya verenler kiracıdan hem kira bedellerinin ödenmesini istemekte; hem de kiralarını düzgün ödemeyen kiracının da tahliyesini talep etmektedirler. Bu noktada genel hukuki bilgilerle iki kez ihtar gönderilmesi halinde tahliye hakkının elde edildiğini öğrenen kiraya verenler kiracıya yüksek noter masrafları ödeyerek ihtarname göndermekte; bu ihtarnamelerin tebliğ edilip edilmediğini de bazen kontrol etmemektedirler. Bu ihtarnamelerden sonra avukata gelinip dava açılmak istendiğinde ise bazı ihtarnamelerin geçerli olmadığı veya tebliğ edilmediği gibi sorunlarla karşılaşılmakta; dava da haklı olabilmek için de mecburen yeni işlemler yapılması gerekmektedir.


İhtarname Çekilmesi Durumu

Öncelikle bir ihtarnamenin masrafı şu sıralarda yaklaşık 250-300-TL tutmaktadır. İhtarname karşı tarafa ulaştıktan sonra, kiracı ödeme yapmadığında herhangi bir haciz işlemi yapılamamaktadır ve kiracıyı ödemeye zorlayan bir husus yoktur. Bunun yanında kira borcu ödenmediğinde tahliye için aynı kira döneminde bir daha ihtarname çekilmesi gerekecektir. Bu hali ile kiraya veren en az 2-3 az kira alamayacak ve tahliye için de genel mahkemelerde tahliye davası açması gerecek ve bu aşamadan sonra icra takibine geçildiğinde bir kez daha masraf yapılacaktır.


İcra Takibi Durumu

Kira alacağı için icra takiplerinde özel bir usul düzenlenmiştir. Bu usule göre kiracıya icra dairesi kanalıyla bir ödeme emri gönderilmekte ve kiracı sözleşmeye itiraz etmeyip 30 gün içinde de kira borcunu ödemediği takdirde derhal haciz işlemlerine geçilebildiği gibi, hemen İcra Hukuk Mahkemesinde tahliye davası da açılabilmektedir. Bunun yanında icra takibi masrafları ilk açılışta şu an için 100-150-TL, haciz işlemleri ile birlikte 300-600-TL arası tutabilmektedir. Ancak önemli olan husus tüm bu yapılan icra masraflarının da karşı tarafa yüklenmesidir. Yani bir diğer deyimle, kiracı tüm bu masrafları da ödemediği takdirde yine tahliye davası ile karşı karşıya kalabilmektedir.


Burada bir diğer önemli husus da; bu şekilde yapılacak takiplerde iki haklı ihtara gerek kalmadığı gibi, kiracının tüm borcu ödemesi halinde de bunun iki haklı ihtar yönünden ihtar yerine geçmesidir. Yani, diyelim ki icra takibi yapıldı ve kiracı tüm masraflarıyla icrayı kapattı. Ancak aynı yıl içerisinde iki kez böyle icra takip ödeme yapsa da, genel mahkemelerden tahliye yolu mümkündür.


Sonuç itibariyle, kısaca yukarıda değinildiği üzere kira alacağı için ihtarname göndermek mi, icra takibi yapmak mı sorusunun cevabı açıkça icra takibi yapmak olacaktır. Zira, hem masraflar, hem sonuç alma yönünden ihtarname ile istenen tüm sonuçlara icra takibi ile ulaşılabildiği gibi, masrafının azlığı ve tahsil edilebilirliği noktasında bu yol aynı zamanda ekonomiktir. Yine, bahse konu işlemlerin tümü ayrı ayrı hukuki bilgi gerektirdiğinden bu konuda uzmanlarla hareket edilmesini tavsiye ediyoruz.


Kira Alacağı İçin İhtarname Göndermek Mi, İcra Takibi Yapmak Mı?

Comments


bottom of page