top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Ağır Ceza Mahkemesi Görevleri, Ağır Ceza Avukatı Ankara

Güncelleme tarihi: 9 Eyl 2019

Daha çok ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren konularda avukatlık yapan avukatlar için ağır ceza avukatı kullanılan, ağır ceza avukatı ankara aratılan bir kavramdır. Peki ağır ceza mahkemelerinin görevleri nelerdir? Genel olarak bu yazımızda ağır ceza mahkemelerinin görev alanlarına ve görevli olduğu dava konularına değineceğiz.

Ağır Ceza Mahkemesi Görevleri, Ağır Ceza Avukatı Ankara
Ağır Ceza Mahkemesi Görevleri | Av. Feyzullah ALTAŞ

Ağır ceza mahkemeleri, ceza yargılamasında kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemelerdir. Sanık 18 yaşından küçük olması halinde çocuk ağır ceza mahkemeleri davayı görmekle görevlidir.


Baktığı suç türleri

Ağır Ceza Mahkemeleri Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan:

- Kasten adam öldürme,

- Uyuşturucu Madde Ticareti

- Yağma (m. 148),

- İrtikâp (m. 250/1 ve 2),

- Resmî belgede sahtecilik (m. 204/2),

- Nitelikli dolandırıcılık (m. 158),

- Hileli iflâs (m. 161) suçları,

- Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç)

Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar,Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren örgüt üyeliği, örgüt propagandası gibi suçlar.

- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevlidir.


Mahkemenin oluşumu

Ağır ceza mahkemesi görev alanına giren suçlarla ilgili olarak diğer mahkemelerle benzer şekilde yargılama yürütmektedir. Asliye ceza mahkemelerinden farkı olarak, ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Duruşmalara mahkeme başkanı ve iki üyeden oluşan mahkeme heyeti ile savcının katılımı zorunludur. Asliye ceza mahkemelerinin duruşmalarında ise şu an için savcı bulunmaz ve tek hakimlidir.


Mahkemenin kararları

Mahkeme yapacağı yargılama sonucunda ilgili suçun gerçekleştiğine vicdani kanaat getirirse suçun kanunda yer alan ceza miktarına göre esas cezayı takdir eder, daha sonrasında indirim veya arttırım sebepleri varsa bunları uygulayarak nihai cezayı belirler. Vicdani kanaat oluşmamışsa beraat veya şartlarına göre ceza verilmesine yer olmadığı kararları verebilir.


İtiraz ve istinaf

Ağır ceza mahkemesinin yargılama sürecinde vermiş olduğu tutukluluk haline ilişkin kararlar 7 gün süresi içinde itiraz yoluna tabidir. Bunun dışında vermiş olduğu esasa ilişkin hükümler cezanın istinaf sınırının altında kalmaması durumunda yine tefhim tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna tabidir.


Ağır ceza Mahkemelerine giren konularda istenen ceza miktarının alt ve üst sınırlarının yüksek olması nedeniyle kişilerin haklarını bilmek adına bir avukat ile bu süreci yürütmesi faydalı olacaktır. Ağır Ceza Mahkemesi Görevleri, Ağır Ceza Avukatı Ankara

Comments


bottom of page