top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Ankesör Dosyalarında ATAÇ Raporu Nedir?

Ankesör/büfe/sabit telefon aramaları nedeniyle yapılan soruşturmalar ve açılan davalarda ATAÇ raporu şeklinde bir rapor istenebilmekte ve buna göre yargılamalar şekillendirilmektedir. Peki bu ATAÇ Raporu olarak bahsedilen rapor ya da raporlar ne anlama geliyor bu yazıda kısaca bundan bahsedeceğiz.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/164168 numaralı soruşturması kapsamında ATAÇ adı altında kısaca ifade etmek gerekirse sorgulanan kişinin Türkiye genelinde dahil edilen ankesör/büfe/sabit telefonlardan aranmasını, ardışığında arananları gösterir bir program geliştirilmiştir. Bu programda Nisan 2022 itibariyle ankesör/büfe/sabit hat analiz havuzuna 18.287 hat dahil edilerek Türkiye genelindeki tüm ankesör/büfe/sabit telefonlardan belirlenen kriterler çerçevesinde kullanılan telefon numarasının kime ait olduğu, kimin tarafından kullanıldığı ve ardışık, periyodik, şifreli arama gibi tablolandırmalar yapılmaktadır.


ATAÇ Raporu iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar: ATAÇ Sorgu Raporu ve ATAÇ Araştırma/Değerlendirme Tutanağı.


1- ATAÇ Sorgu Raporu:

Yukarıda bahsedildiği gibi ankesör/büfe/sabit hatlar üzerinden sorgulanan kişinin aranıp aranmadığı, arandı ise hangi tarihlerde hangi sürelerde görüşme yapıldığı, öncesinde veya sonrasında kimlerin arandığı, herhangi bir şifreli arama olup olmadığı, aranan telefon hattının kimin adına kayıtlı olduğu ve kimler tarafından kullanılıp beyan edildiği gibi otomatik olarak sistemden alınan verilerle bir rapor oluşturulmaktadır.


2-ATAÇ Araştırma/Değerlendirme Tutanağı

Bu tutanakta ise aramalara ilişkin genel açıklamalar bulunmakla birlikte, sorgu raporunda ardışık çıkan numaralar varsa bu numaraları kullanan kişiler hakkında herhangi bir dava kaydı bulunup bulunmadığı, meslekleri, adresleri gibi hususlar yer almaktadır.


Örnek bir ATAÇ sorgu raporunun ardışık arama bölümü:

Örnek bir ATAÇ Araştırma/Değerlendirme Tutanağı sonuç kısmı:

Raporda renklendirmeler ne anlama gelmektedir?


ATAÇ raporlarında yeşil olarak gösterilenler hedef şahsı, sarı olarak gösterilenler İstanbul Garnizonu listesinde yer alanları göstermektedir. Bunun dışında gri olarak da gösterilenler olabilmektedir. Gri renk ise hakkında asker kaydı olmayan siviller belirtilmektedir.


ATAÇ Raporunda yer alan tüm veriler kesin doğru mudur?


ATAÇ raporu bir programlama sayesinde oluşturulması nedeniyle verilerin tümünün doğru olması anlamına gelmemektedir. Nitekim, yargılamalarda da bu raporlar yalnızca birer kolluk tespiti kapsamında değerlendirilip bilirkişi raporu alınarak her ikisi birlikte değerlendirilmektedir.


Yalnızca ATAÇ Raporuna dayanılarak ceza kararı verilebilmekte midir?


Yukarıda da değindiğimiz üzere ATAÇ raporu bir bilirkişi raporu olmayıp, programlama şeklinde bir kolluk tespitidir. Bu anlamda içeriğindeki veriler kesin delil mahiyetinde değildir. Bununla birlikte alınan bilirkişi raporları çerçevesinde, Yargıtay'ın belirlemiş olduğu kriterlerin mevcut ve mahkemenin kanaatinin bu yönde olması halinde maalesef yalnızca arama kayıtlarına dayanarak mahkumiyet hükmü verilebilmektedir. Ne var ki, belirlenen kriterlerin tümüne mi uyulması gerektiği, yoksa bir kısmına uyması yeterli ise hangilerinin özellik arz ettiği konularında açıklıklar bulunmamaktadır. Kaldı ki, söz konusu tespit ve raporların tamamına yakınında arayan kişiler belirlenemediği gibi görüşme içerikleri de bulunmamaktadır. Bu anlamda yalnızca arama kayıtlarına dayanarak verilen mahkumiyet hükümlerinin hukuka uymadığını değerlendiriyoruz.


ATAÇ Raporu ile Bilirkişi Raporu arasında farklar olması halinde hangisi dikkate alınır?


Her iki raporun da temeli HTS kayıtlarına dayanmaktadır. Bu anlamda aslında önemli olan husus belirlenen farklılıkların HTS kayıtlarında nasıl olduğudur. Bu nedenle çelişki halinde yeniden rapor alınması gerekecektir. Bunun yanında, arama kayıtlarına dayalı davalarda yargılanan kişiler veya avukatları tarafından tüm HTS kayıtlarının bir örneğinin dosyaya alınması ve incelenmesi gereklidir. Bu şekilde hatalar veya yanlış değerlendirmelerin önüne geçilebilmesi çoğu zaman mümkün olmaktadır.


ATAÇ Raporlarında ne tür hatalarla karşılaşabiliriz?


Bu raporlar programlama mantığı ile geldiğinden örneğin ardışık arama olarak gösterilen gruplandırmaların ardışık arama kriterlerine uymamasına rağmen tablolandırılabildiği görülmektedir. Bununla birlikte sarı renkle askeri personel olarak gösterilen numaraların sahibi veya kullanıcılarının aslında asker olmadıkları da ortaya çıkabilmektedir. Numara sahibinin yanlış olarak belirlenmesi, şifreli veya periyodik kabul edilemeyecek şekilde aramaların şifreli veya periyodik gösterilmesi şu ana kadar karşılaşılan hatalardan bazılarıdır. Bunun gibi pek çok farklı şekilde hatalar olabilmektedir.


Her dosyada ATAÇ raporu alınmakta mıdır?


Mevcutta devam eden tüm dosyalarda bu raporların alındığı görülmekle birlikte, yargılama şartı gibi bir durum da mevcut değildir. ATAÇ raporu alınmaması bazı dosyalarda bozma sebebi olarak gösterilse de bazı dosyalarda dikkate alınmadığı da görülmüştür.


Sonuç olarak, yukarıda basit olarak ATAÇ raporunun ne anlama geldiğini kısaca ifade etmeye çalıştık. Yazıda bahsi geçen Yargıtay'ın belirlediği kriterler, ardışık arama kavramı, ankesör davalarına ilişkin genel bilgileri içeren yazılara site içi arama kısmından ulaşabilirsiniz.


Ankesör Dosyalarında ATAÇ Raporu Nedir?

Comments


bottom of page