top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2022

İşçilik alacakları genel olarak şu başlıklar altında toplanmaktadır: ücret alacağı, prim alacağı, fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı. Peki bu alacak kalemleri yönünden zamanaşımı ne kadardır ve zamanaşımı süresi ne zaman işlemeye başlar?

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı
İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı | Av. Feyzullah ALTAŞ

Öncelikle işçilik alacakları yönünden ikili bir ayrım yapmakta yarar vardır. Yukarıda sayılan alacak kalemlerinden bir kısmı ücret, bir kısmı ise tazminattır. Öncelikle ücret olarak geçen alacak kalemlerini belirtmek gerekirse;


Ücret alacağı: İşçinin maaşının eksik veya hiç ödenmemesi nedeniyle oluşan alacaktır ve zamanaşımı süresi, maaşın ödenmesi gerektiği tarihten itibaren 5 yıldır. Prim alacakları da aynı şekildedir.


Fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları: İşçinin fazla mesai yapması veya haftalık dinlenme günlerinde veya bayram günlerinde çalışması halinde hak edilen ücret olup, bu alacaklar da hak edilen zamandan itibaren 5 yıl içinde zamanaşımına uğrar.


Yıllık izin ücreti: İşçinin yıllık iznini kullanamadan işten çıkması/çıkarılması halinde ödenmesi gereken ücret olup, zamanaşımı işten ayrılma tarihinden itibaren 5 yıldır.


Kıdem Tazminatı: Bir yıldan fazla kıdemi olan işçinin haksız olarak işten çıkarılması veya haklı olarak işten çıkması halinde ödenmesi gereken tazminattır. Zamanaşımı iş akdinin son bulduğu tarihten itibaren başlamakta olup 5 yıldır.


İhbar Tazminatı: İşçinin haksız olarak derhal işten çıkarılması halinde çalışma süresine göre belirlenen ihbar süreleri oranında ödenmesi gereken tazminat olup, zamanaşımı iş akdinin son bulması tarihinden itibaren 5 yıldır.


Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Yıllık İzin ücretlerinde 2017 yılında yapılan düzenleme ile 5 yıla düşürülmüş olup, daha öncesinde iş akdi son bulmuş işçiler yönünden zamanaşımı süreleri farklı olarak hesaplanmaktadır. Örneğin 2015 yılında işten ayrılan bir işçinin kıdem taminatı zamanaşımı süresi 2017 yılına kadar 2 yıl geçmiş ve o tarih için olan zamanaşımına göre (10 yıl) 8 yıl kalmış görünse de, Kanuna eklenen geçici madde nedeniyle kalan yıl 5 yıl olarak hesap edilecektir.


İşçilik alacaklarında zamanaşımı, iş davaları, iş hukuku

Avukata Sor: 0545-255-75-17

Comments


bottom of page