top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Avukatlık İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2022

Avukatlık; yargı önünde veya farklı mercilerde, gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen unvandır.

Avukat nasıl olunur?

Avukat olabilmek için öncelikle hukuk fakültesi mezunu olunmalı, akabinde avukatlık stajı yapılmalı ve son olarak baroya kayıt olunmalıdır. Avukatlık ruhsatnamesi olmayanlar avukatlık görevi yapamazlar.


Avukat tutmak zorunlu mudur?

Ülkemizdeki dava ve işlemlerde avukat tutma zorunluluğu yoktur. Kişiler kendileri tüm işlemleri yapabilirler. Ancak yanlış yapılan bazı işlemlerde önemli hak kayıpları oluşabileceğinden avukat yardımı almakta fayda vardır.


Avukat tutmak gerekli midir?

Avukat tutmaya en güzel örnek, özel hastanelerde uygulanan doğum paketi uygulamasıdır. Doğum paketlerinde genellikle hamile hasta ayda bir muayene edilir, bir zaman sonra testler uygulanır ve en son doğum meydana gelir. Bu süreçte, doktor hastanın ve bebeğin sağlığını sürekli kontrol eder ve bebeğin sağlıklı doğması için çaba gösterir. Ayrıca, hamile hasta da sıra beklemez ve özel bir ilgi alır. Hamile hasta dilerse hiç özel hastaneye gitmeksizin doğum yapabilir. Ancak bu durumda bazen sıra bekler, doktor değişebilir. Hasta bunun yanında, hiçbir şekilde hastaneye de gitmeyebilir. Zira, yüzyıllardır doğum sürekli hastanelerde yapılan bir durum değildir. Ancak, günümüzde pek çok doğum hastanede gerçekleşmektedir. Zira doğum süreci önem arz eden bir süreçtir ve bu süreçte tespit edilebilecek küçük hastalıkların büyümesi zamanında engellenebilir.


Avukatlıkta da doğum süreciyle benzer şekilde, kişi isterse kendi dava açabilir, davayı yürütebilir ve istediği sonuca ulaşabilir. Ancak, bu süreç içerisinde herhangi bir problemle karşılaştığında geri dönmesi imkansız durumlar meydana gelebilir. Bu nedenle avukat tüm bu süreci kontrol altında yürütür ve istenilen sonuca en güvenli şekilde varmayı sağlar. Bunun yanında pek çok hukuki süreç doğum süreci gibi herkesçe az çok bir süreç değildir.


Baro avukatı veya devlet avukatı şeklinde bir ayrım var mıdır?

Avukatlar, kurum avukatı,serbest avukat ve çalışan avukat olarak üçe ayrılabilir. Kurum avukatları devlet memuru statüsünde yalnızca o kurumun işlerini yürüten avukatlardır. Serbest avukatların kendi büroları bulunur ve serbest çalışırlar. Çalışan avukatlar ise bir avukat yanında çalışır ve duruma göre kendi serbest işlerini alabilir.


Avukatlar nerede çalışırlar? Hep adliye de veya bürolarında mı dururlar?

Avukatlar bulundukları kurumda veya kendi bürolarında çalışırlar. İşleri gereği çoğu zaman adliyede bulunsalar da adliyede bir odası veya makamı yoktur. Sadece belli işler için adliyede bulunur.


Hakim/Savcılık ve Avukatlık arasında bir ast-üst ilişkisi var mıdır?

Hakim ve Savcılık ile Avukatlık arasında bir ast-üst ilişkisi yoktur. Savcı ve Avukat yargılamada eşit haklara sahiptir. Hakim ise bir üst ilişkisi olmaksızın yargılamada kararı verendir. Hakim, Savcı ve Avukatların tümü hukuk fakültesi mezunudur.


Avukat her davaya bakabilir mi?

Devlet avukatları sadece kurumlarını ilgilendiren davalara bakabilir. Serbest çalışan bir avukat ise istediği her davaya bakabilir. Ancak, genellikle uzmanlık alanları çok fazla olduğu için bir çok avukat belli başlı konularda uzmanlaştığından diğer konularda dava almayabilmektedir.


Avukat işi reddedebilir mi?

Avukatlar her işi almak zorunda değildir. Bu anlamda işi almak avukatın isteğine bağlıdır. Bunun yanında belli koşullarda işi reddetme yükümlülüğü de mevcuttur.


Avukatlık ücretleri ne kadardır? Nasıl belirlenir?

Avukatlık ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan tarife uyarınca her iş için alınacak ücret anlamında asgari miktarlar belirlenmektedir. Avukatların bu yazan miktarların altında ücret alması yasaklanmıştır. Bunun yanında bu tarife asgari tarife olması nedeniyle ücretler genellikle iş veya davaya göre şekillenmektedir. Ücret belirlenirken, iş/dava için ayrılması gereken zaman ve iş/davanın muhtemel süresi en önemli etkenlerdir. Bunun yanında işin sonuçlandırılması için gerekli bilgi ve tecrübenin olması da ücreti etkilemektedir.


Avukat devletten veya karşı taraftan bir ücret alır mı?

Avukatlar serbest çalışıyor ise devletten aldıkları bir ücret veya maaş yoktur. Karşı taraftan davanın kazanılması ve kesinleşmesi halinde asgari ücret tarifesince ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret nedeniyle pek çok avukat belirlediği ücretten bu ihtimali düşer. Devlet avukatları ise devletten maaş alır ancak serbest iş alamaz.


Avukata soru sormak ücretli midir?

Avukata soru sormak, almak istenen cevaba göre ücretli olup olmayacağı değişmektedir. Kişi ayrıntılı hukuki bir cevap almak istiyorsa bu ücrete tabi olacaktır. Zira, avukat tecrübesi ve bilgisi ile o soruyu cevaplamaktadır.


Avukat ne zamana kadar işi yürütür?

Genellikle dava üzerine yapılan anlaşmalarda işin sona ermesi kararın kesinleşmesi ile biter. Ancak, belli kısımlara ilişkin anlaşmalar da yapılabilir. Bu halde belirlenen işin bitmesi ile iş sona erer.


Avukatlık İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Comments


bottom of page