top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İş Davalarında Yetki

Güncelleme tarihi: 7 Nis 2023

İş davalarında yetki kamu düzeninden olduğundan önem arz etmekte olup, yanlış yerde bulunan mahkemede açılan iş davası, yetkisizlik kararı ile sonuçlanabilir. Bu nedenle iş davalarında yetki hususunun nasıl olduğuna bakalım.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 6. maddesine göre, iş mahkemelerinde açılacak dava, açıldığı tarihte davalının yerleşim yeri mahkemesinde veya işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede görülür.


Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.


Davalının yerleşim yerinden anlaşılan, davalı gerçek kişi ise kayıtlı adresi, tüzel kişi ise ticaret siciline kayıtlı merkezi esas alınmaktadır. Ancak, işçi bir şubede çalışmışsa işin yapıldığı yer mahkemesi kavramından hareketle şubenin bulunduğu yerde de dava açılabilmektedir.


Kanunda yetki sözleşmeleri geçersiz olduğu belirtildiğinden, iş davalarında yetki konusu kamu düzeninden olup, taraflar ileri sürmese bile mahkeme her aşamada kendiliğinden yetkili olmadığına karar verebilir. Taraflar da yetki itirazını HMK uyarınca ilk itiraz süresinden ziyade yargılamanın her aşamasında öne sürebilir.


Yetkisizlik kararına karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulabilir. Başvurulmadığı takdirde karar kesinleşir ve kesinleşme tarihinden itibaren iki hafta içinde yetkili mahkemesine gönderilmesinin talep edilmesi gerekir. Aksi takdirde davanın açılmamış sayılacağına karar verilir.


İş davalarında yetki hususu görüldüğü üzere belirli kurallara bağlanmış olup, yetkisiz mahkemede açılan bir davanın sonuçlanması uzayabilmekte, yetkisiz mahkemede açılan dava nedeniyle karşı vekalet ücreti gibi ek masraflar karşınıza çıkabilmektedir. Bu nedenle dava açmadan önce yetkili mahkemenin belirlenmesi önem arz etmektedir.


İş davalarında yetki,iş davaları, iş hukuku

Avukata Sor: 0545 255 75 17

留言


bottom of page