top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Nafaka Nedir? Nafaka Türleri

Güncelleme tarihi: 24 May 2019

Nafaka, sözcük anlamıyla bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, mahkeme kararıyla verdiği ödenektir. Nafaka, Türk Medeni Kanunumuzda çeşitli türler olarak yer verilmekle birlikte, genellikle boşanma durumlarında ortaya çıkmaktadır.

Nafaka Nedir? Nafaka Türleri
Nafaka Nedir? Nafaka Türleri | Av. Feyzullah ALTAŞ

Nafaka Türleri

Hukukumuzda dört çeşit nafaka türü bulunmaktadır:

1-Tedbir Nafakası

2-Yoksulluk Nafakası

3-İştirak Nafakası

4-Yardım Nafakası


1- Tedbir Nafakası

Türk Medeni Kanunu 169. maddede "Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır. " hükmü yer alır. Burada yer alan geçici önlemlerden en önemlisi tedbir nafakasıdır. Zira, taraflardan biri boşanma davası sürecinde ayrı yaşamaya bağlı olarak zor durumda kalabilmektedirler. Bu nedenle dava açıldığında hakim, dava sonuçlanıncaya kadar gerekli nafaka miktarını belirleyerek ödenmesine ara kararı verir. Bu nafakaya da tedbir nafakası denir. Tedbir nafakasının ödenmesi için boşanma kararının beklenmesine gerek yoktur.


2- Yoksulluk Nafakası

TMK 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakası şu şekilde açıklanmıştır: "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."


Burada bahsi geçen nafaka, boşanma nedeniyle bir taraf diğerine göre yoksulluğa düşecekse ve kusuru da daha ağır değilse diğer eşten duruma uygun bir nafaka isteyebilmektedir.


3-İştirak Nafakası

İştirak nafakası, velayetin kendisinde bulunmadığı tarafın, ortak çocukların bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmasını sağlanması için ödenen nafakadır. Nafakanın miktarı tarafların ekonomik durumlarına ve çocukların bakım ve giderlerine göre hakim tarafından belirlenir.


4- Yardım Nafakası

Türk Medeni Kanunu 364. maddesinde düzenlenmiştir: " Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır. "


Kanun koyucu bu hükümle, üstsoy ve altsoy ile kardeşler yönünden nafaka yükümlülüğü yüklemiştir. Yoksulluğa düşen kimse altsoy veya üstsoyundan nafaka talep edebilecektir. Kardeşlerin nafaka yükümlülüğü ise refah içinde bulunmaya bağlanmıştır.


Görüldüğü üzere hukukumuzda nafaka türleri yukarıda açıklandığı gibi türlere ayrılmıştır. Nafaka, boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi ayrı bir dava ile de istenebilmektedir. Bu davaya nafaka davası denmektedir. Yine belirlenen nafakanın az olması nedeniyle de, nafaka arttırım davası açılabilmektedir. Bu davaların görüleceği mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.


Nafaka Nedir? Nafaka Türleri Boşanma Hukuku Boşanma


Avukata Sor: 0545 255 75 17

bottom of page