top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İş Avukatı Ankara-İş Hukuku Davaları Avukatı

İşçi-işveren hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklara bakan hukuk dalı olan iş hukuku davaları avukatı ve iş avukatı olarak Ankara iş mahkemelerinde pek çok dava takip edilmektedir. Bunun dışında Ankara dışındaki açılacak iş davalarında da online olarak takip imkanı bulunmaktadır. Hukuki uyuşmazlıkları olanlar genellikle iş avukatı ankara veya iş hukuku davaları avukatı şeklinde arayışlar içerisine girebilmektedir.

İş davalarında süreçler genellikle şu şekildedir: dava öncesinde ihtarname gönderilmesi, arabuluculuğa başvurulması, arabuluculuk görüşmelerine katılmak ve anlaşma olmaması halinde dava açmak, dava öncesi veya sonrasında davaya bağlı olarak işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai, hafta tatili gibi alacaklarının hesaplamalarının yapılması, davanın kazanılması ile kararın icrai işlemlerini yerine getirmek. Yine aynı zamanda işveren vekili olarak da dava öncesinde, sözleşmelerin ve çalışma düzenine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmekle birlikte, dava sonrasında da gerekli hukuki yardım yapılarak hak kayıplarının oluşması engellenmektedir.


İşçilik alacakları davalarında, işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, hafta tatili ücretleri ve buna benzer işçilik alacakları talep edilmekte ve tahsiline gidilmektedir. Ayrıntısı için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.


İşe iade davalarında ise, iş güvencesi olan işçilerin geçersiz fesih nedeniyle işten çıkarılması halinde işe iadesi ile boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı talep edilir. İşe iade davası ayrıntısı için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.


Söz konusu davalar belirli hukuk kurallarına tabi olması nedeniyle, işçi ve işverenlerin hak kaybına uğramaması için iş hukuku davaları avukatı veya Ankara iş avukatlarından yardım almasında fayda olacaktır.

Commentaires


bottom of page