top of page

Aradığınız yazıyı bulamamanız veya hata alınması halinde arama kısmını kullanarak ulaşabilirsiniz.

İş Hukuku Avukatı Danışma

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2022

İş Hukuku, işçi ve işverenler arasında kaynaklanan uyuşmazlıkların ilgilendiği hukuk dalıdır. İş hukuku avukatı ise iş hukukuyla ilgili davaları yürüten avukatlara denir. İş hukuku avukatı danışma için iş hukukuyla ilgilenen avukatlardan randevu alınabilir veya telefonla aranarak ön görüşme yapılabilir. Yapılan ön görüşmelerde ayrıntılı hukuki bilgilerin verilmesi kanunen mümkün olmamakla birlikte, genel olarak bilgi alınabilmektedir.


İş hukuku avukatı olarak işçi ve işverenlerin iş ilişkisi içinde pek çok hukuki sorunla karşı karşıya kalabildiği görülmektedir. Bunlardan en önemlisi iş akdinin sonlandırılması ile ortaya çıkan tazminat ve ücretlerin ödenmesidir.


Genellikle işçiler işten çıkarılma veya işten çıkma hallerinde haklarını bilememeleri nedeniyle işverenlerle çok düşük miktarlara anlaşabildikleri veya haklarını istememeleriyle sonuçlanabilmektedir. Nitekim, bir hakkın elde edilebilmesi için öncelikle o hakkın mevcut olup olmadığının bilinmesi önemlidir. Pek çok işçi fazla mesailerle çalıştırılmasına rağmen ücretlerini alamamakta, işten çıkışlarında tazminatları ödenmemektedir. Bu nedenle öncelikle hangi haklarının mevcut olduğunu öğrenmelerinde fayda olacaktır.


Bunun yanında işverenler yönünden de aynı şekilde, işin uygulanışında yaşanan eksiklik ve hatalar nedeniyle SGK veya mahkemeler nezdinde sorunlar yaşanabilmektedir. Bu türden uyuşmazlıkların hukuki bilgi olmaksızın çözülmeye çalışılması daha sonrasında daha büyük uyuşmazlıklara yol açabilmektedir.


İş hukuku uyuşmazlıkları temelde alacak davası (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, agi ücreti vb.) ve işe iade davası temelinde toplanmaktadır. İşe iade davalarının belirli süreleri olması nedeniyle dikkatli olunması gereklidir. İşe iade davası sonucunda boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatları gündeme gelebilmektedir.


Bu nedenle hem işçiler hem de işverenler yönünden yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda iş hukuku avukatına danışarak hareket etmeleri faydalı olacaktır.


İş Hukuku Avukatı Danışma

Comments


bottom of page